کارشناس رسمی دادگستری

گروه کارشناسان رسمی دادگستری جهت کمک به دستگاه قضایی کشور در کاهش حجم ورودی پرونده های قضایی ، در صورت درخواست طرفین دعوا ، اقدام به داوری و حکمیت جهت رفع اختلاف و احقاق حق و تعیین غرامت بر اساس مدارک و مستندات مینمایند . لازم به توضیح است رای داور طبق قانون برای طرفین دعوا لازم الاجرا میباشد.

مشاوره و خدمات تخصصی توسط گروه کارشناسان رسمی دادگستری در زمینه های :

*جانمایی پلاکهای ثبتی

*کارشناسی و بررسی تداخل ثبتی املاک

*افراز، تفکیک، تجمیع اراضی

*تعیین نوعیت پلاکهای ثبتی (موات ، دایر ، بایر)

* داوری و حکمیت در امور دعاوی ملکی و حل و فصل اختلافات

*بررسی محل مغایرت مساحت سند و وضع موجود

*بررسی وقوع در حریم و محدوده شهری

*تفسیر عکس هوایی املاک و اراضی

*بررسی و تعیین اراضی ملی و مستثنیات

*مشاوره و بررسی پلاکهای مشمول ماده ۱۴۸ و ۱۴۷

*تشکیل پرونده و پیگیری رأی کمیسیون ماده ۱۲

*کارشناسی وتطبیق کروکی با گوگل ارث و وضع موجود

*کارشناسی و تعیین کاربری سابق ملک

*جانمایی روی عکس های هوایی موجود

*بررسی و تعیین میزان حریم قنوات ، دکل فشار قوی ، نهر ، رود ، بزرگراه

* بررسی مقاومت ساختمان جهت صدور تاییدیه استحکام بنا

تدوین مجموعه توسط: کارشناس رسمی دادگستری

————————————————————————————————————————-

ارزیابی و قیمت گذاری املاک ،آپارتمان ، ویلا ، اراضی ، ساختمان ها و کارخانجات

مشاوره حقوقی تنظیم قراردادهای مشارکت در ساخت
برآورد هزینه های ساختمانی
تشخیص حسن انجام کارهای ساختمانی به لحاظ فنی و اجرایی
تشخیص اختلافات فی ما بین در قراردادهای ساختمانی
متره و برآورد ساختمان و تعیین میزان پیشرفت کار و اجرت المثل کارهای ساختمانی
تعیین سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت
کارشناسی و تشخیص اراضی موات، دایر و بایر از نظر ساختمانی
ارائه نظر کارشناسی و ارزیابی املاک برای مهاجرت
و …

ارایه نظریه های کارشناسی هر بخش به تفکیک توسط :

کارشناس رسمی دادگستری رشته راه و ساختمان و نقشه برداری
کارشناس رسمی دادگستری رشته امور ثبتی
کارشناس رسمی دادگستری رشته رشته برق ، ماشین آلات و تاسیسات کارخانجات
کارشناس رسمی دادگستری رشته تاسیسات ساختمانی
کارشناس رسمی دادگستری رشته حسابداری و حسابرسی

 ------------------------------------------------

رعایت چهل نکته مهم در تنظیم ونگارش قراردادها

۱:  ذکر نام یزدان پاک در صدر و شروع قرارداد

۲: درج عنوان قرارداد(مبایعه نامه، اجاره نامه، مشارکت در ساخت و...)

۳: درج عنوان توصیفی قرارداد ( مبایعه نامه آپارتمان تجاری)

۴: ذکر صیغه عقد ( العقود تابعة المقصود، المومنون عند الشروطهم، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود )

۵:ذکرعنوان طرفین قرارداد (فروشنده و خریدار، مؤجر و مستأجرو...)

۶:  ذکر سِِمَت حقوقی متعاملین(وکالتاً، اصالتاً، قیمومتاً ،ولایتاً، فضولتاً )

۷: موضوع قرارداد

۸: ذکر مبلغ قرارداد بادقت وحوصله(ثمن، قرض الحسنه، مال الاجاره و...)هم به صورت عددوهم حروف

۹:  تعیین شیوه پرداخت در قرارداد

۱۰:  تعریف و تعیین شروط وتعهدات

۱۱:  تعیین محل وچگونگی جبران خسارت

۱۲:  تعیین مرجع حل اختلاف ( از طریق داوری و حَکَمیت یا از طریق کمیته حل اختلاف )

۱۳: تعیین نوع تضمیناتدرصورت عدم  انجام تعهدات (اسناد تعهدآور)

۱۴: کیفیت و چگونگی بایگانی و نگهداری اسناد و مدارک

۱۵:  تعیین کیفیت تحویل و تسلیم  مورد قرارداد

۱۶: تعیین وضعیت تصرف کنونی ملک

۱۷: تعیین تکلیف خیارات

۱۸: کیفیت خاتمه قرارداد درصورت بروز حوادث و اختلاف( از طریق اقاله ،فسخ، انحلال، انفساخ و...)

۱۹: تعیین تکلیف ادعاهای احتمالی در خصوص موضوع قرارداد

۲۰:  تعیین تکلیف وضعیت چک های صادره درصورت عدم موجودی

۲۱: تعیین تکلیف ادعاهای احتمالی معارض یا معارضین

۲۲: تعیین تکلیف کشف فساد در حین ویا پس از انجام معامله

۲۳:  نگارش وتنظیم قراردادبدون عجله وشتاب وباخط خوش

۲۴:توجه  به حق ریشه و حق رعیتی مستتر در اسناد واملاک  وحفظ آن

۲۵: چنانچه ملک از حق ارتفاق(حقی است برای شما در ملک دیگری)برخوردار باشد ،هنگام انجام معامله و تنظیم قراردادتوجه ولحاظ شود.

۲۶: هرگونه توافقی را (ولو به صورت شفاهی باشد) درقرارداد عیناً درج وذکر کنیدوهرگز شرطی را شفاهاْ توافق ننمایید واگر چنین کردید انتظار اجرای آن را نداشته باشید.

۲۷: استفاده از عبارت اقاله برای بر هم زدن قراردادبه جای عبارت فسخ

۲۸:درصورتی که متعاملین ازنعمت سواد خواندن و نوشتن محروم هستند ،متن قراردادبه صورت شمرده و قابل فهم برای آنان قرائت وتفهیم شود.

۲۹: چند قرارداد تنظیمی در چند صفحه باشد حتماً تمام صفحات با دقت مطالعه، تفکر و سپس امضاء نمایید.

۳۰: تعیین تکلیف قبض و اقباض مورد معامله

۳۱: تعیین تکلیف وام

۳۲: تعیین تکلیف موعد انتقال قطعی سند وانتخاب دفتر خانه اسناد رسمی جهت  نقل وانتقال سند

۳۳: تعیین تکلیف وکالت های مورد نیاز برای ادامه وکالت

۳۴: تعیین تکلیف حقوق ارتفاقی

۳۵: مدنظر داشتن مؤلفه هارد شیپ(شرط مذاکره مجدد)

۳۸: درج وذکر مواد ومفاد قوانین مرتبط با موضوع قرارداد مثل مفاد قوانین زمین شهری ،شهرداری، اداره ثبت، مدنی ،تجارت، کار، تأمین اجتماعی، مالک و مستأجر، قانون تَمَلُک اراضی توسط ارگان های دولتی  و...

۳۹:  تنظیم صورتجلسات درضمن یا پس از قرارداد

۴۰  زیر بار توافقات غیر معقولانه ،جانبدارانه و غیر قانونی  نروید.